UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

17 April 2023 (KUANTAN) – Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh diadakan bertujuan menyatakan hasrat kedua-dua pihak untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang-bidang yang akan memberi peluang dan manfaat kepada kedua-dua pihak seperti kajian dan penyelidikan, pertukaran pelajar-pelajar melalui program mobiliti pelajar, program akademik, penganjuran persidangan, simposium, seminar, bengkel, latihan atau program-program kemasyarakatan.

Memorandum Persefahaman ini telah ditandatangani oleh Prof. Madya Dato’ Dr. Haji Mohd Zawavi bin Zainal Abidin, DSAP., SMP., AMP. merangkap Naib Canselor, Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS) dan Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag juga Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Loading...