UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

DOKUMEN JAMINAN KUALITI

SENARAI ORGANISASI

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Pejabat Ketua Pustakawan

Pejabat Bendahari

Fakulti Pengurusan dan Informatik

Fakulti Pengajian Bahasa dan Asasi

Fakulti Syariah & Undang-undang

Pusat Jaminan Kualiti

Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pusat Pengurusan Pelajar Antarabangsa

Jabatan Pengurusan Teknologi Maklumat

Jabatan Pentadbiran Am

Jabatan Sumber Manusia

Jabatan Perhubungan Korporat

Jabatan Pembangunan

Loading...