UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

KUALA TERENGGANU, 3 – 5 November 2023 – Hotel Grand Continental Kuala Terengganu menjadi saksi kepada perhimpunan para pensyarah merangkap penyelia yang bermotivasi tinggi dalam satu bengkel bertarikh 3 hingga 5 November 2023. Acara bengkel bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan penyelia, terutamanya dalam aspek metodologi penyelidikan.

Bengkel ini dirasmikan oleh YH. Prof. Madya Dato’ Dr. Haji Mohd Zawavi Bin Zainal Abidin, Naib Canselor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS). Dalam ucapan perasmian, YH. Prof. Madya Dato’ Dr. Haji Mohd Zawavi Bin Zainal Abidin menyatakan kepentingan penyelia yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam penyelidikan. Para penyelia juga disarankan untuk kekal bermotivasi dan komited dalam aktiviti penyeliaan demi memastikan kualiti penyelidikan calon pasca siswazah terjamin.

Bengkel ini diterajui oleh fasilitator dari Pusat Pengurusan Siswazah UnIPSAS, yang diketuai oleh Dr. Fahmi Zaidi bin Abdul Razak. Antara perkara penting yang dibincangkan dalam bengkel ini adalah teknik menjadi penyelia yang berkesan. Peserta turut mendalami ilmu dan pengalaman penyelia dalam dunia penyelidikan. Bagaimanapun, aspek yang tidak kurang penting adalah peranan penyelia sebagai seorang mentor kepada pelajar-pelajar yang mereka bimbing.

Bengkel ini telah memberi peluang kepada penyelia untuk memperkukuhkan kemahiran mereka dalam menangani aktiviti penyelidikan yang dijalankan oleh calon seliaan masing-masing. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam bengkel ini, diharapkan penyelia akan mampu memberi dorongan dan bimbingan yang lebih baik kepada pelajar mereka.

Inisiatif seperti bengkel ini membuktikan komitmen UnIPSAS dalam menghasilkan penyelia-penyelia yang berkualiti dan berpengetahuan dalam dunia penyelidikan. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, para penyelia ini akan mampu melahirkan generasi penyelidik yang cemerlang pada masa depan.

Loading...