UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

20 DISEMBER 2022 (KUANTAN) – Audit Pematuhan SIRIM yang berjalan selama 2 hari telah selesai dengan mencatatkan tiada penemuan ketidakpatuhan yang dilaporkan.

Audit dijalankan bertujuan untuk menyemak pematuhan kepada pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan Pensijilan MS 1900 : 2014 dan ISO 9001 : 2015.

Pasukan Auditor SIRIM yang diketuai oleh Hjh. Hanida Bt. Ghazali dan dibantu oleh En. Mohd Hisyam Bin Mahadi turut melaporkan 6 Peluang Penambahbaikan bagi memastikan UnIPSAS akan dapat memperbaiki mutu perkhidmatannya.

Audit yang dijalankan telah memberikan tumpuan kepada skop Rekabentuk dan Pembangunan Program, Pemberian Perkhidmatan Pendidikan dan Proses-Proses Sokongan kepada semua program Diploma yang ditawarkan di UnIPSAS.

Loading...