UNIVERSITI ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH

21 Jun 2023 (KUANTAN)-Kolokium Antarabangsa Pengajian Islam UnIPSAS- UINSU merupakan salah satu program Mobiliti yg dilaksanakan secara kerjasama di antara UnIPSAS dan Universitas Islam Sumatera Utara Indoneia dengan Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.

Kolokium ini dilaksanakan sempena kunjungan delegasi UINSU ke Malaysia, Thailand Dan Singapura.

 Program Mobiliti merupakan salah satu program akademik yang dirancang dalam Pelan Strategik UnIPSAS 2022-2026 untuk memastikan halatuju UnIPSAS selari dengan agenda pengantarabangsaan pendidikan tinggi negara seperti yang dihasratkan menerusi Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) dapat dicapai.

Fakulti Pengajian Islam, UnIPSAS tujuan utama pelaksanaan program mobiliti adalah melahirkan graduan berkualiti. Kerajaan dan majikan hari ini juga telah memperakui bahawa tenaga kerja pada masa hadapan mestilah terdiri daripada graduan-graduan yang bukan saja terlatih dan kompeten tetapi merupakan ahli profesional yang mempunyai perspektif global agar berupaya menyelesaikan masalahmasalah pelbagai bidang dengan lebih berkesan.

Kolokium Antarabangsa Pengajian Islam UnIPSAS- UINSU ini diharap dapat menghasilkan mahasiswa yang holistik dan berdaya saing serta mampu menghadapi cabaran global.

Pembentang kertas kerja adalah seperti berikut: Pembentangan Kertas Kerja 1 oleh UnIPSAS: Nama Pembentang : Dr. Safiah Binti Abd Razak Dekan Fakulti Pengajian Islam UnIPSAS Tajuk : EPISTEMOLOGI ISLAM TERAS KECEMERLANGAN PERADABAN ISLAM.

Pembentangan Kertas Kerja 2 dari UIN SU: Nama Pembentang : Prof Dr. Lahmuddin Lubis M.Ed. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universiti Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tajuk : PROBLEM SOLVING DALAM PERSPEKTIF ISLAMI.

Program ini diserikan dengan Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman MoU di antara pihak UnIPSAS dan UINSU.

Loading...