02 DISEMBER 2022 (KUANTAN) – UnIPSAS selesai menjalankan Audit Kualiti Dalaman selama 2 hari yang melibatkan semua Anggota Kerja UnIPSAS (AKU) bagi tahun 2022.

Program audit kualiti dalaman ini bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900:2014 dan MS ISO 9001:2015.

Dalam Mesyuarat Penutupan Audit, Ketua Auditor telah membentangkan penemuan audit merangkumi 8 Laporan Ketakakuran (NCR) dan 18 Peluang Penambahbaikan (OFI).

Loading...